Tiệc chiêu đãi mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đúng 18h00, ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Nhà hàng Nam Long (Số 1, Trấn Vũ) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức “Tiệc chiêu đãi mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” và để chúc mừng những thành tựu năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã đạt được cũng như cả chặng đường 9 năm đã qua.
 – Về dự buổi tiệc có sự hiện diện của Ông: Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
         – Các Ông (Bà) là Ủy viên HĐQT, Thành viên BKS, Quý cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát biểu khai tiệc và cảm ơn tới tất cả các Tổ      
         chức, Cá nhân đã và đang dìu dắt để Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát triển như ngày hôm nay.
Cũng trong buổi tiệc chiêu đãi này Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh gửi tặng những món quà lưu niệm, thay lời chi ân đến các vị Lãnh đạo nguyên là Chủ tịch HĐQT, nguyên là Trưởng BKS đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát Công ty trong suốt 9 năm đã qua, nay không tiếp tục làm các vị trí Lãnh đạo trên được do thay đổi vị trí công tác.
Ông Vũ Quang Long – Chủ tịch HĐQT tặng quà lưu niệm Ông Thiều Kim Quỳnh nguyên là Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Ông Vũ Quang Long – Chủ tịch HĐQT tặng quà lưu niệm Ông Nguyễn Tiến Dự nguyên là
         Trưởng BKS Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Ông Thiều Kim Quỳnh phát biểu chỉ đạo và dặn dò toàn thể Ban điều hành Công ty là những người
                     sẽ tiếp bước lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển SBM và toàn thể CBCNV
 Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm và sự tin tưởng của tất cả các Quý khách, Quý cổ đông, Ban điều hành và toàn thể CBCNV vào sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.