Trung tu hệ thống thiết bị cơ điện tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3

Từ ngày 12 tháng 3 năm 2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức trung tu hệ thống thiết bị cơ điện tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

Thực hiện đúng quy trình vận hành và sửa chữa, nhằm đảm bảo NMTĐ Suối Sập 3 phát điện an toàn, đúng kế hoạch vào mùa mưa năm 2012. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức trung tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị cơ điện. Tham gia thực hiện có các Đơn vị đối tác gồm:

  • Công ty Cổ phần lắp máy Lilama 45.3 (thực hiện trung tu);
  • Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (tư vấn kỹ thuật);
  • Công ty TNHH Nam Điện Phúc Kiến, Trung Quốc (cung cấp thiết bị thay thế).

        Sau đây là một số hình ảnh:

Kiểm tu máy phát điện tổ máy số 1
Kiểm tu dao cách ly 35kV
Bảo dưỡng thiết bị 10.5kV
Kiểm tu tuabin
Bảo dưỡng hệ thống dầu
Kiểm tu hệ thống nước kỹ thuật
Chuyên gia Công ty thủy điện Buôn Kuốp kiểm tra hệ thống điều khiển

Theo kế hoạch, công tác trung tu sẽ kéo dài hết ngày 03 tháng 4 năm 2012. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến sẽ kết hợp với các Đơn vị chức năng và có thẩm quyền liên quan đánh giá, thẩm định chất lượng NMTĐ Suối Sập 3 (đập đầu mối, hầm dẫn nước, Nhà máy và trang thiết bị) sau một thời gian phát điện hòa lưới quốc gia.