Nhà máy thủy điện Nà Tẩu mừng sinh nhật 05 tuổi vì mục tiêu Xanh – Sạch – Đẹp

NMTĐ Nà Tẩu được xây dựng mới và chính thức đi vào vận hành sản xuất  25/01/2014 với công suất 6Mw. Bên cạnh công tác sản xuất năng lượng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà, NMTĐ Nà Tẩu luôn chú trọng vì mục tiêu xây dựng mô hình Nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp.

Trong sản xuất quản lý vận hành, CBCNV luôn nghiêm ngặt tuân thủ các nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động…, ngoài thời gian vận hành Cán bộ công nhân viên Nhà máy còn lên phương án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch, định kỳ vào các thời gian máy dừng dự phòng, đảm bảo thiết bị Nhà máy vận hành tin cậy. Nhà máy không để xảy ra sự cố dừng máy chủ quan; ATLĐ, VSLĐ, PCCN luôn được các kíp trực nghiêm túc thực hiện và đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm năm 2018: 17,3 triệu Kwh
+ Doanh thu năm 2018: 22.021.211.638 VNĐ
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 2.702.472.754 VNĐ

Nhân tố con người luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng, từ khâu tuyển dụng đến công tác bồi huấn, do đó chỉ sau 05 năm bộ máy quản lý vận hành của Nhà máy đã đi vào ổn định, hoàn thiện. Từ chỗ chỉ có 15 CBCNV trong đó có 1 kỹ sư, 4 trưởng ca, 10 công nhân vận hành, đến nay đã có 17 CBCNV trong đó có 3 kỹ sư, 1 hành chính, 4 trưởng ca, 10 công nhân vận hành. Do vậy đã đảm bảo năng suất lao động, nâng cao hiệu suất máy, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Trong những năm qua Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV tại Nhà máy: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng cấp cải tạo khuôn viên Nhà máy, hỗ trợ kinh phí đào tạo, công tác thi sát hạch chất lượng lao động, công tác thực hiện chương trình 5S, chương trình bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp…

Trước những điều kiện Công ty đem lại, đã tạo động lực cho CBCNV luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng, đóng góp, coi Nhà máy như ngôi nhà thứ 02 của mình. Sau những giờ đi ca, giờ làm việc, CBCNV toàn Nhà máy chung tay xây dựng mô hình V.A.C: trồng cây ăn quả, rau sạch, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà… nâng cao chất lượng bữa ăn, kiến tạo khuôn viên Nhà máy sạch đẹp, tăng thêm tinh thần đoàn kết cho CBCNV Nhà máy…

Sau 05 năm, chúng ta đã thấy 01 Nhà máy thủy điện chuyên nghiệp trong vận hành, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống, đoàn kết trong cuộc sống. Không ngừng ở đó, Nhà máy thủy điện Nà Tẩu sẽ vẫn cố gắng hơn nữa để là ngọn cờ đầu về công tác 5S, tạo dựng Nhà máy thành một Nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp của Công ty.

Một số hình ảnh về nhà máy thủy điện Nà Tẩu hôm nay

Công tác vệ sinh bảo dưỡng thiết bị liên tục và thường xuyên

Nghiêm túc tham gia đầy đủ các khóa bồi huấn về ATVSLĐ & PCCC

Công đoàn tổ chức phong trào vườn rau, cây trái, chăm sóc khuôn viên

Luôn có những hành động thiết thực động viên, khích lệ tinh thần CBCNV