Nhà máy thủy điện Tà Cọ – Mùa Xuân thứ 9

Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ, là công trình thuỷ điện lớn nhất trong các Nhà máy thủy điện của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM), với công suất lắp máy 30MW, được khởi công xây dựng năm 2009 trên dòng Nậm Công – phụ lưu cấp 1 của sông Mã. Sau hơn 02 năm xây dựng, ngày 12/09/2012 NMTĐ Tà Cọ đi vào phát điện, chính thức hoà vào lưới điện Quốc gia. Đây là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ chính là phát điện hoà vào lưới điện quốc gia, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, điều tiết lũ cho hạ du, tạo việc làm cho người dân địa phương, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
*
Xác định tầm quan trọng của Nhà máy, ngay từ những ngày đầu bước vào khai thác, quản lý vận hành, Nhà máy đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong công việc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và sự phối kết hợp nhịp nhàng từ các Phòng, Ban chuyên môn có liên quan, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của CBCNV NMTĐ Tà Cọ để xây dựng tập thể tiêu biểu như ngày hôm nay:
*
* Công tác sản xuất: Trong thời gian vận hành, CBCNV nghiêm ngặt tuân thủ các nội quy lao động, nội quy ATVSLĐ, PCCN…, ngoài thời gian vận hành CBCNV Nhà máy còn lên phương án bảo dưỡng thiết bị đúng lịch, định kỳ. Do đó, NMTĐ Tà Cọ không xảy ra sự cố dừng máy chủ quan đã đem lại nguồn lợi ích Xã hội, lợi nhuận cho các Cổ đông Công ty trong 09 năm như sau:
+ Sản lượng điện thương phẩm: 917,72 triệu Kwh;
+ Doanh thu: 1141,41 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế: 442,84 tỷ đồng.
* Cơ cấu tổ chức nhân sự: Nhân tố con người luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng, từ khâu tuyển dụng đến công tác bồi huấn, đào tạo không ngừng. Đến nay bộ máy quản lý vận hành của Nhà máy đã hoàn toàn làm chủ thiết bị từ khâu vận hành, xử lý sự cố, trung tu.
* Đời sống CBCNV: Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV tại Nhà máy: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng cấp cải tạo khuôn viên Nhà máy, hỗ trợ kinh phí đào tạo, công tác thi sát hạch chất lượng lao động, công tác thực hiện chương trình 5S, chương trình bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, xây dựng mô hình V.A.C trong khuôn viên Nhà máy… tạo động lực cho mỗi CBCNV được sống, làm việc, gắn bó và trải nghiệm cùng SBM là niềm hạnh phúc của chính mình.
* Hoạt động khác: Thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất như: phát động phong trào thi đua sản xuất trong những lần trung tu định kì; khuyến khích các đề tài sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu suất hệ thống công nghệ; tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid 19…
Song song với các hoạt động chuyên môn, Tổ Công đoàn NMTĐ Tà Cọ đã hoạt động đều tay theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực và có ý nghĩa như: tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch Covid 19…
       *
Những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm đúc kết trong thời gian qua sẽ là nền tảng và động lực để NMTĐ Tà Cọ vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong tương lai. Vì dòng điện cho Tổ quốc, vì dòng điện cho tương lai, Ban Lãnh đạo SBM, Tập thể CBCNV NMTĐ Tà Cọ quyết đồng lòng, chung sức tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
Sau đây là một số hình ảnh nổi bật của NMTĐ Tà Cọ:
*

*

Khuôn viên nhà máy thủy điện Tà Cọ

*
Khu vực bên trong Nhà máy và Đập thủy điện Tà Cọ

*
*
Vườn rau, ao cá, đồi cây ăn quả theo mô hình V.A.C của NMTĐ Tà Cọ
Ban lãnh đạo Công ty và các NMTĐ đến thăm, chụp ảnh lưu niệm tại NMTĐ Tà Cọ
Công tác huấn luyện, đào tạo ATVSLĐ định kỳ

*
CBCNV trực thuộc NMTĐ Tà Cọ tham quan, học tập kinh nghiệm tại Cao Bằng