Thông báo mời thầu

GT: Gói 01 (Mã hiệu TC – 01). Đường tránh ngập KM114+300 – KM115+122 Thuộc DA: Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay tín dụng.
Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 ngày 29/4/2009 đến 14 giờ 00 ngày 14/5/2009 (trong giờ hành chính).
ĐC: Số 59 ngõ 562 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
ĐT: (04) 37764615, Fax: (04) 37764614.
Giá bán: 1.000.000đồng.
Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 14/5/2009.