Tiến độ thi công trên công trường NMTĐ Nà Tẩu ngày 20/10/2013

       Để đạt mục tiêu phát điện NMTĐ Nà Tẩu vào Quý I năm 2014. Chủ đầu tư (BQL dự án nâng cấp, cải tạo NMTĐ Nà Tẩu) cùng các Đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện các công việc chính của dự án 3 ca liên tục phấn đấu hoàn thành, bàn giao lắp máy trước ngày 30/11/2013

Dưới đây là một số hình ảnh thi công của Nhà máy
Thi công nhà máy và đường ống áp lực
Đơn vị thi công nỗ lực thực hiện liên tục 3 ca phấn đấu bàn giao
lắp máy trước ngày 30/11/2013
Cửa nhận nước được Nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực
Bể áp lực sẽ được bàn giao hoàn thành đúng tiến độ