Họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021 Công ty SBM

Chiều ngày 12/10/2021, Ông Lê Đình Lượng – Trưởng ban Tổ chức & nhân sự Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT-SBM đã chủ trì cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021. Thành phần được triệu tập họp trực tiếp gồm Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng/Phó các Phòng, Ban tại Hà Nội; họp trực tuyến tại các điểm cầu gồm Giám đốc/Phó giám đốc, Tổ trưởng tổ Công đoàn các NMTĐ trực thuộc.

Ông Lê Đình Lượng – Trưởng ban TC&NS EVNNPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SBM phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, Ông Vũ Minh Tú – Giám đốc SBM đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, đánh giá những tồn tại và kết quả đạt được nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2021.

Ông Vũ Minh Tú – Giám đốc SBM báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021
Bên cạnh đó, để hoàn thành kế hoạch được giao trong Quý IV/2021 và triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2022, dưới sự dẫn dắt của Ông Lê Đình Lượng, Ban lãnh đạo Công ty, đại diện các Phòng, Ban, NMTĐ đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và đóng góp những ý kiến rất thiết thực.
Qua buổi làm việc, Ông Lê Đình Lượng đã đưa ra những chỉ đạo sát sao và những hoạch định phát triển Công ty, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể CBCNV-SBM quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất vận hành ổn định, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đồng thời, mỗi CBCNV luôn cần tự học hỏi, trau dồi kiến thức nhằm đưa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển vững chắc trên con đường hội nhập.
*