Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/k5wyhtct8gkv6n2/BCTCgiuaniendoQIIInam2021.pdf/file