Tin hoạt động

 • Tin tức SBM
 • Góc 5S
 • Tin tức ngành Điện
 • 19/03/2009

  Lễ mở thầu gói thầu số 12 (SS-12): Cung cấp, lắp đặt thiết bị co điện và dịch vụ ký thuật. Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã mở thầu gói thầu số 12 ( SS-12): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật: Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, tại văn phòng Công ty, địa chỉ tại số 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ mở …

  06/02/2009

  Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ dự thầu số SS-12: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật lần hai  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức đấu thầu …

  22/12/2008

  Lễ ký Hợp đồng Bảo hiểm rủi ro Mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt trách nhiệm bên thứ 3 Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Ngày 25 tháng 11 năm …

  15/12/2008

  Thông báo mời thầu gói 12 ( Mã hiệu SS-12 ): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh - Tên gói …

  13/10/2008

  Ngày 03/10/2008, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty EDF TRADING LIMITED ( Công ty Điện lực Cộng hoà Pháp ) chính thức ký hợp đồng kinh tế mua bán Giảm …

  03/10/2008

  GT: thi công xây lắp đập đầu mối và cửa nhận nước ( Gói 6 mã hiệu SS-6 ) GT: Thi công xây lắp hầm dẫn nước ( Gói 7 mã hiệu SS-7 ) GT: Thi công xây lắp tháp điều áp ( Gói 8 …