Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/pbnk77fkrj1dr39/BCTC_giua_nien_do_Quy_II-2020.pdf/file