Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh