Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh