Nút cống dẫn dòng thành công tại Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ

Ngày 12 tháng 8 năm 2012, tại Công trình Nhà máy thủy điện Tà Cọ cống dẫn dòng đã được nút thành công, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban quản lý dự án, các Đơn vị thi công Dự án và sự chứng kiến của hàng nghìn người dân hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp.

Khoảng 13h cùng ngày hệ thống van nút cống dẫn dòng đã được thả an toàn, đúng quy trình bắt đầu công tác tích nước hồ chứa phục vụ cho kế hoạch phát điện 02 tổ máy hòa lưới điện Quốc gia trong tháng 8 năm 2012

Dưới đây là một số hình ảnh tích nước hồ chứa NMTĐ Tà Cọ
Cánh van nút cống dẫn dòng đã được thả an toàn
Hình ảnh người dân hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp cùng chứng kiến công tác
nút công dẫn dòng thành công của NMTĐ Tà Cọ

Hồ chứa trên 2 triệu m3 sẵn sàng cho công tác phát điện 02 tổ máy

Cùng ngày 12/8/2012 đã đóng điện xung kích thành công và trạm biến áp 110Kv,
khu nhà máy vận hành đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ phát điện theo kế hoạch
                                                  
(Tin tức sẽ được cập nhật hàng ngày)