Tiến độ thi công Dự án NMTĐ Tà Cọ ngày 28/05/2012

Trên công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ, các Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như: Hầm dẫn nước, nhà máy và kênh xả, tháp điều áp…với tốc độ làm việc 3 ca liên tục. Để kịp tiến độ phát điện ngày 30/6/2012.

Một số hình ảnh thi công tại công trường nhà máy thủy điện Tà Cọ
sđsvdsv
sdcdsv
cdsds
Công tác dọn vệ sinh Nhà máy
cdsvdsv
dfdfds
Công tác lắp đặt cầu trục
Lắp đặt thiết bị