Tin ngắn

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Nghĩa Văn – Phó GĐ Ngân hàng phát triển Sơn La đến thăm và làm việc tại công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐQT Công ty (bên phải), Ông Hoàng Nghĩa Văn (thứ 2 bên trái) –
Phó GĐ Ngân hàng phát triển Sơn La kiểm tra tiến độ tại điểm cuối đường hầm
( đoạn lót thép giếng đứng sâu 34m đang lắp ống)
Đoạn hầm đã đổ bê tông xong phần nền chuẩn bị thi công phần áo
Phần bê tông áo hầm đã hoàn thiện
Phía thượng lưu vai phải đập
Khu vực Nhà máy đang chuẩn bị lắp cầu trục phục vụ lắp máy
fjhkjn
Công việc di dân tái định cư đang khẩn trương hoàn thành xong 28/32 hộ,
các hộ di chuyển đến đã được cấp điện, nước sinh hoạt đây đủ