Nhà máy thủy điện Tà Cọ tiến hành thả rotor tổ máy số 1

Ngày 8/7/2012. Nhà máy thủy điện Tà Cọ tiến hành thả rotor tổ máy số 1. Đơn vị thực hiện là Công ty CP lắp máy Lilama 45.3, đồng thời có sự giám sát của chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, đến 7h59 phút việc thả và lắp đặt vành chặn trên đã hoàn thành. Hiện tại trên công trường các hạng mục thi công như: Trạm 110kv, khu đập đầu mối, hầm dẫn nước đang hoàn thiện gấp rút để kịp tiến độ phát điện theo kế hoạch.

Dưới đây là một số hình ảnh tiến hành thả rotor tổ máy số 1.

Đúng 7h59 phút việc thả rotor và lắp đặt vành chặn trên đã hoàn thành
Khu đập đầu mối
Thi công trạm biến áp 110Kv
Toàn cảnh trạm biến áp 110Kv