Tiến độ thi công trên công trường NMTĐ Tà Cọ ngày 20/02/2012

– Đã tập kết dầm cầu trục trên công trường.
– Thi công vận chuyển, lắp đặt ống thép vào đường hầm.
– Thi công cửa nhận nước
– Tính đến ngày 20/2/2012 đã di chuyển 32/32 hộ dân bản Tà Cọ khỏi lòng hồ thủy điện Tà Cọ đến khu tái định cư.
Một số hình ảnh thi công tại công trường nhà máy thủy điện Tà Cọ
Dân bản đã được di chuyển khỏi khu vực lòng hồ
Tới khu tái định cư
gjhkj
fhyj
Toàn bộ quang cảnh khu di dân tái định cư
Tập kết dầm cầu trục
Khu vực tập kết dầm cầu trục
Thi công cửa nhận nước
Công tác vận chuyển ống thép vào hầm