Tiến độ thi công Dự án NMTĐ Tà Cọ, tỉnh Sơn La

Để đảm bảo tiến độ phát điện theo kế hoạch, các hạng mục thi công trên công trường thủy điện Tà Cọ dần được hoàn thiện.
Dưới đây là một số hình các hạng mục như tuyến đường hầm, thi công cửa nhận nước,
lắp đặt Stator 2 tổ máy, lắp đặt trạm biến áp 110Kv….
Lãnh đạo Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh; Công ty CP lắp máy LILAMA 45.3;
Công ty thủy điện Buon Kuop chứng kiến thả Stator tổ máy số1, Stator tổ máy số 2 NMTĐ Tà Cọ
Công tác thả Stator tổ máy số 1
fgfh
Kiểm tra căn chỉnh Stator tổ máy số 1
dhgj
Lắp đặt Stator tổ máy số 2
Thi công lắp đặt trạm biến áp 110KV
Toàn cảnh thi công lắp đặt trạm biến áp 110kv NMTĐ Tà Cọ
Hoàn thành bơm bê tông cửa ra
Bài viết trước đó Dự án thủy điện suối Sập 3