Tiến độ thi công nhà máy đến cao trình 508

Công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ đến ngày 16-11-2011 tiến độ thi công đến cao trình 508, và thi công đổ giếng tua bin. Khu tái định cư đã và đang tiến hành thi công san lấp mặt bằng, thi công đường, nền nhà phục vụ cho công tác di dân tái định cư.

Dưới đây là một số hình ảnh về công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ.
Giếng tua bin
Lắp đặt khe van hạ lưu
Phun cát đường ống lót thép hầm
Thi công đổ bê tông giếng tua bin
Thi công đổ bê tông sàn 508
Khu tái định cư
Thi công khu tái định cư
Toàn cảnh thi công nhà máy thủy điện Tà Cọ