Ban giám đốc Công ty SBM đến thăm và chúc tết CBCNV Ban quản lý DA NMTĐ Tà Cọ

Ngày 1/02/2012, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến thăm và chúc tết cán bộ công nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Tà Cọ. Đồng thời kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục chính như: Nhà máy, Hầm dẫn nước, Đập đầu mối, … Khu di dân tái định cư.

Dưới đây là một số hình ảnh Ban Giám đốc Công ty đến thăm và làm việc
tại công trường NMTĐ Tà Cọ đầu xuân Nhâm Thìn.
Ban Giám đốc Công ty đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư.
fgbiudhb
vfdjhvd
Toàn cảnh khu di dân tái định cư
Cửa nhận nước
dhgj
Hầm dẫn nước
Khu đập đầu mối
Toàn cảnh khu Nhà máy