Tiến độ thi công trên công trường nhà máy thủy điện Tà Cọ

+ Tại nhà máy thủy điện Tà Cọ đang thi công dâng tường nhà máy đến cao trình 512.50, thi công đổ bê tông giếng tua bin, lắp đặt khe van hạ thế đến cao trình 512.90.
+ Khu đầu mối đang thi công đổ bê tông cong tràn đập.
+ Khu tái định cư đang tiến hành san gạt mặt bằng.
+ Tháp điều áp đang khoan mở rộng 1.4m bằng máy khoan rôbin.
+ Hoàn thiện giếng đứng để lắp đặt thiết bị lót thép.
Một số hình ảnh thi công tại công trường nhà máy thủy điện Tà Cọ
Thi công nhà máy
Toàn cảnh thi công nhà máy
Thi công nhà máy tại cao trình 512.50
Thi công khu đầu mối
Toàn cảnh thi công khu đầu mối
Khu tái định cư
Thi công khu tái định cư
Thi công nhà máy