Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 16/05/2013

  Trong buổi tối cùng ngày (18h00, ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại Nhà hàng Trung Hoa Ming, khách sạn Sofitel Hà Nội) Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để chúc mừng thành công của Đại hội và cũng là lời tri ân của Công ty gửi đến các vị Lãnh đạo các cấp; các Cổ đông sáng lập; Hội đồng …

  13/04/2013

  Để chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngày 07/04/2013 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Hội đồng …

  13/09/2011

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh 1. Giấy mời đại hội. 2. Chương trình nghị sự. 3. Tài liệu đại hội (Được gửi trực …

  21/08/2011

  Ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Thành phần gồm: - Các cổ đông …