Tiến độ khảo sát công trình thủy điện Tà Cọ.

      Hiện nay công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn đã hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường, một số hạng mục đã hoàn thiện như công tác khảo sát địa hình, địa chất. Dự kiến đến 15/9/2009 sẽ hoàn thiện toàn bộ công tác khảo sát. Công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn đã đảm bảo số liệu phục vụ cho công tác Thiết kế kỹ thuật. Đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) đang khẩn trương tiến hành công tác Thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán. Đến ngày 15/9/2009 sẽ bàn giao Thiết kế kỹ thuật cho Chủ đầu tư.

Bài viết trước đó Tin ngắn
Bài viết sau đó Tin tức