Tiến độ thi công tại Công trường thủy điện Tà Cọ

      Ngày 3/3/2011 Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Ban Lãnh đạo Công ty TOPACO – Ban Lãnh đạo Công ty FTD tiến hành kiểm tra công tác thi công, họp giao ban tại công trường thủy điện Tà Cọ, đánh giá tiến độ thi công các hạng mục công trình đồng thời triển khai kế hoạch thi công qua kiểm tra thực tế, các đơn vị thi công quyết tâm phấn đấu đạt kế hoạch, tiến độ chủ đầu tư đưa ra.

Một số hình ảnh của công trường nhà máy thủy điện Tà Cọ.
Ban lãnh đạo Công ty Bắc Minh – Topaco – FTD họp giao ban tại công trường
dgf
Chủ đầu tư kiểm tra trắc địa hầm
Thi công gia cố hầm
Tư vấn thiết kế, chuyên gia địa chất đánh giá công tác đào hầm
Đánh giá địa chất tháp điều áp
Thi công đào tháp điều áp
Lãnh đạo kiểm tra thi công đào tháp điều áp
Thi công hố móng nhà máy
Thi công cụm đầu mối