Tin ngắn

      Ngày 01/4/2011. Ban lãnh đạo Công ty Bắc Minh cùng đoàn công tác Ngân hàng Á Châu – Hà Nội đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục chính trên công trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ.

Một số hình ảnh mới nhất của Nhà máy thủy điện Tà Cọ.
Ban lãnh đạo Công ty và đoàn Ngân hàng Á Chấu thăm Nhà máy
thủy điện Tà Cọ
Ban lãnh đạo công ty và đoàn Ngân hàng Á Châu đi thăm hầm dẫn nước
Cửa hầm phụ số 1
Cửa hầm phụ số 2
Thi công hầm dẫn nước đạt 1471m
Thi công đập nhìn từ phía thượng lưu…
Và nhìn từ phía hạ lưu
Thi công hố móng nhà máy
Hố móng nhà máy
Toàn cảnh hố móng nhà máy
Ban lãnh đạo Công ty và đoàn Ngân hàng Á Châu thăm khu vực tháp điều áp
Thi công tháp điều áp