Tích nước hồ chứa Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 – Sơn La.

        Ngày 10 tháng 4 năm 2011 đại diện các bên gồm có:
– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
– Tư vấn thiết kế: Viện kỹ thuật công trình – Trường Đại Học Thuỷ Lợi.
– Tư vấn giám sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1.
– Tư vấn giám sát thiết bị: Công ty cổ phần thuỷ điện Buôn Kuôp-Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam.
        Đơn vị nhà thầu các hạng mục chính: Đập đầu mối và cửa nhận nước; Hầm dẫn nước và tháp điều áp; Nhà máy và kênh xả; Thiết bị cơ điện và cơ khí thuỷ công.
        Sau khi kiểm tra kỹ thuật các hạng mục của nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 đại diện các bên tham gia đã ký biên bản nghiệm thu nhất trí nút cống dẫn dòng, bắt đầu thời điểm tích nước hồ chứa Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 chuẩn bị cho công tác phát điện cả 02 tổ máy của Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 vào ngày 30 tháng 4 năm 2011.
Dưới đây là một số hình ảnh tích nước hồ chứa NMTĐ Suối Sập 3.
1
2
Trước ngày tích nước. Lòng hồ đã được dọn dẹp, vệ sinh theo đúng quy trình
Từ 6h 00 sáng ngày 10/4/2011. Đông đảo người dân từ 2 huyện: Bắc Yên và Phù Yên đã về tập trung tại vùng lòng hồ chứng kiến lễ nút cống dẫn dòng
Đúng 10h30 ngày 10/4/2011 cánh cửa cống dẫn dòng đã được Đơn vị nhà thầu Lilama 45.3 thả thành công chặn dòng nước, bắt đầu thời điểm tích nước hồ chứa
Lưu lượng nước về hồ phía thượng lưu đập
Dòng nước phía hạ lưu đập đã bị chặn đứng
Theo tính toán của các nhà tư vấn dự án, chỉ sau 10 ngày hồ chứa sẽ đảm bảo việc tích nước trên 3 triệu m3 phục vụ công tác nạp nước đường hầm và phát điện theo kế hoạch
Ban lãnh đạo Công ty cùng các Đơn vị tư vấn, thi công chụp ảnh lưu niệm phía hạ lưu cống dẫn dòng
10
11
10
Các công đoạn cuối cùng Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 ( Thí nghiệm, hiệu chỉnh, …) đang được các Đơn vị nhà thầu khẩn trương hoàn thiện. Đảm bảo kế hoạch phát điện Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 vào ngày 30/4/2011.