Tin ngắn

        Ngày 09 tháng 12 năm 2010. Đoàn công tác của ngân hàng phát triển Sơn La đến thăm và làm việc tại công trường Thuỷ điện Tà Cọ.

        Tính đến thời điểm này, công tác thi công trên công trường thuỷ điện Tà Cọ đã và đang tiến hành đồng loạt các hạng mục của dự án. Để đạt tiến độ thi công theo kế hoạch, các nhà thầu phấn đấu duy trì tiến độ thi công 3 ca liên tục trên công trường.
Dưới đây là một số hình của đoàn công tác NHPT Sơn La đến thăm
và làm việc tại công trường thủy điện Tà Cọ.
d
Đoàn công tác NHPT Sơn La đến thăm công trường thủy điện Tà Cọ tại khu đầu mối
Đoàn công tác NHPT Sơn La lên thăm công trường tại cửa hầm chính
Lãnh đạo kiểm tra chỉ đạo công tác đào hố móng nhà máy giai đoạn 2
Thi công khu đầu mối
Kiểm tra trắc địa tại hầm chính thủy điện Tà Cọ