Tiến độ thi công các hạng mục Nhà máy thủy điện Tà Cọ

       Ngày 30/11/2010 Ban lãnh đạo công ty Bắc Minh đến kiểm tra tiến độ thi công nhà máy thủy điện Tà Cọ. Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành kiểm tra các hạng mục thi công tại công trường, và họp giao ban đánh giá kiểm điểm công tác thi công trong thời gian qua, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.
Một số hình ảnh của ban lãnh đạo công ty đến thăm, và kiểm tra
tiến độ thi công của nhà máy thủy điện Tà Cọ
Ban lãnh đạo công ty đến thăm công trường thủy điện Tà Cọ
Thi công khu đầu mối
Thi công hầm chính
Thi công đào hố móng giai đoạn 2
Toàn cảnh khu đầu mối
Thi công cửa nước ra
Bài viết trước đó Tin ngắn
Bài viết sau đó Tin ngắn