Tin ngắn

        Ngày 14/12/2010 đoàn công tác liên nghành Sở công nghiệp tỉnh Sơn La đến thăm và làm việc tại nhà máy thuỷ điện Tà Cọ huyện Sốp Cộp
Qua công tác kiểm tra thi công các hạng mục của nhà máy thuỷ điện Tà Cọ, đoàn đánh giá công tác thi công các hạng mục chính như hầm, cống dẫn dòng, đập đầu mối,… Tiến độ thực hiện dự án đạt theo kế hoạch đề ra của chủ đầu tư.
        Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn công tác liên nghành Sở công nghiệp tỉnh Sơn La cùng Ban lãnh đạo công ty đếm thăm và làm việc tại nhà máy thủy điện Tà Cọ
df
Đoàn liên ngành Sở công nghiệp kiểm tra công tác thi công tại thuỷ điện Tà Cọ
Đánh giá địa chất hố móng nhà máy
Đánh giá địa chất hầm chính thuỷ điện Tà Cọ
Đánh giá địa chất tuyến đường hầm thuỷ điện Tà Cọ
Đoàn liên ngành Sở công nghiệp kiểm tra công tác thi công hầm tại thuỷ điện Tà Cọ
Toàn cảnh thi công khu đầu mối