Tiến độ thi công Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3

      Tiến độ thi công các công trình chính của nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, đang được triển khai thực hiện một cách khẩn chương gấp rút trong mùa mưa lũ, để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Nhà máy thủy điện Suối Sập 3
Quang cảnh thi công hố móng vai trái đập bê tông.
Quang cảnh thi công hố móng vai phải đập bê tông.

Toàn bộ quang cảnh thi công đập nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3
Các kỹ sư đánh giá địa chất hố móng nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3
Toàn bộ quang cảnh nhà máy thuỷ điện Suối Sập